Ön a kategóriában van IBM
1 - 50 - 2152 Termékek
00D6288
0.5m IBM Passive DAC SFP+ Cable
Nettó ár 78,57 €
Bruttó ár 32 382 Ft
0.5m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 23 294 Ft
Bruttó ár 29 584 Ft
0.75m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 29 590 Ft
Bruttó ár 37 580 Ft
40K5679
0.6m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 4 868 Ft
Bruttó ár 6 182 Ft
00Y2465
0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)
Nettó ár 16 226 Ft
Bruttó ár 20 607 Ft
00Y2459
0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS)
Nettó ár 20 825 Ft
Bruttó ár 26 448 Ft
47C2487
1.2m, 10A/100-250V, 2 Short C13s to Short C14 Rack Power...
Nettó ár 12 277 Ft
Bruttó ár 15 592 Ft
47C2491
1.2m, 16A/100-250V, 2 Short C13s to Short C20 Rack Power...
Nettó ár 13 851 Ft
Bruttó ár 17 590 Ft
46W0980
1.2TB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 246 098 Ft
Bruttó ár 312 544 Ft
00Y2507
1.2TB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 205 805 Ft
Bruttó ár 261 372 Ft
00AR113
1.2TB 3.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 205 805 Ft
Bruttó ár 261 372 Ft
90Y4377
IBM 1.2TB High IOPS MLC Mono Adapter
Nettó ár 4 811 101 Ft
Bruttó ár 6 110 098 Ft
1.25m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 34 942 Ft
Bruttó ár 44 376 Ft
1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable
Nettó ár 3 560 Ft
Bruttó ár 4 521 Ft
1.5m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 36 201 Ft
Bruttó ár 45 975 Ft
00Y2467
1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)
Nettó ár 30 288 Ft
Bruttó ár 38 466 Ft
00Y2461
1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS)
Nettó ár 30 288 Ft
Bruttó ár 38 466 Ft
00Y3043
1.0m C13 to C14 Jumper Cord, Rack Power Cable
Nettó ár 4 722 Ft
Bruttó ár 5 997 Ft
1.345m, 2X C13 to C14 Jumper Cord, Rack Power Cable
Nettó ár 6 296 Ft
Bruttó ár 7 996 Ft
1.5m IBM Passive DAC SFP+ Cable
Nettó ár 44 071 Ft
Bruttó ár 55 970 Ft
40K8785
1.5m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 5 137 Ft
Bruttó ár 6 524 Ft
44X4106
1.8in SSD drive bay
Nettó ár 72 717 Ft
Bruttó ár 92 350 Ft
00Y2493
10Gb iSCSI - FCoE 2 Port Host Interface Card
Nettó ár 427 021 Ft
Bruttó ár 542 317 Ft
SFP+ Transceiver 10Gbps SR
Nettó ár 194 446 Ft
Bruttó ár 246 947 Ft
46W2714
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660 v2 95W 2.2GHz/1866Hz...
Nettó ár 550 341 Ft
Bruttó ár 698 933 Ft
46W4216
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660 v2 95W 2.2GHz/...
Nettó ár 521 406 Ft
Bruttó ár 662 186 Ft
46W4219
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670 v2 115W 2.5GHz/...
Nettó ár 589 557 Ft
Bruttó ár 748 737 Ft
46W2715
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670 v2 115W 2.5GHz/...
Nettó ár 616 600 Ft
Bruttó ár 783 082 Ft
46W4220
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680 v2 115W 2.8GHz/...
Nettó ár 656 085 Ft
Bruttó ár 833 228 Ft
46W2716
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680 v2 115W 2.8GHz/...
Nettó ár 686 642 Ft
Bruttó ár 872 036 Ft
46W2717
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690 v2 130W 3.0GHz/...
Nettó ár 822 943 Ft
Bruttó ár 1 045 138 Ft
46W4297
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690 v2 130W 3.0GHz/...
Nettó ár 785 623 Ft
Bruttó ár 997 741 Ft
10Gb Interposer Card for IBM BladeCenter HS23
Nettó ár 8 113 Ft
Bruttó ár 10 304 Ft
88Y6877
10GE Long Reach 1310nm 10km SFP+
Nettó ár 673 392 Ft
Bruttó ár 855 208 Ft
10m IBM QSFP+ MTP Optical cable
Nettó ár 32 183 Ft
Bruttó ár 40 873 Ft
40K8927
10m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 9 194 Ft
Bruttó ár 11 676 Ft
10m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable for IBM...
Nettó ár 184 467 Ft
Bruttó ár 234 273 Ft
00AR092
10m OM3 Fiber Cable (LC)
Nettó ár 24 881 Ft
Bruttó ár 31 599 Ft
12 Port Activation
Nettó ár 997 918 Ft
Bruttó ár 1 267 356 Ft
46W2720
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2695 v2 115W 2.4GHz/...
Nettó ár 936 800 Ft
Bruttó ár 1 189 736 Ft
46W4223
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2695 v2 115W 2.4GHz/...
Nettó ár 894 070 Ft
Bruttó ár 1 135 468 Ft
46W2721
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697 v2 130W 2.7GHz/...
Nettó ár 1 050 384 Ft
Bruttó ár 1 333 988 Ft
46W4224
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697 v2 130W 2.7GHz/...
Nettó ár 1 002 244 Ft
Bruttó ár 1 272 850 Ft
23R7137
13.0 m LC/LC Fibre Cable
Nettó ár 29 856 Ft
Bruttó ár 37 918 Ft
49Y1896
146GB 2.5in 15K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 90 056 Ft
Bruttó ár 114 371 Ft
00Y2497
146GB 2.5In 15K rpm 6Gb SAS HDD
Nettó ár 79 509 Ft
Bruttó ár 100 976 Ft
15m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable for IBM...
Nettó ár 196 114 Ft
Bruttó ár 249 065 Ft
16E Element Manager
Nettó ár 443 520 Ft
Bruttó ár 563 271 Ft
16E Open Trunking (FCP Support Only)
Nettó ár 432 700 Ft
Bruttó ár 549 530 Ft
16E SANtegrity Enhanced
Nettó ár 405 658 Ft
Bruttó ár 515 185 Ft

Oldalak