Ön a kategóriában van IBM
1 - 50 - 2498 Termékek
00D6288
0.5m IBM Passive DAC SFP+ Cable
Nettó ár 79,38 €
Bruttó ár 32 597 Ft
0.5m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 23 449 Ft
Bruttó ár 29 780 Ft
0.75m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 29 786 Ft
Bruttó ár 37 828 Ft
40K5679
0.6m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 4 850 Ft
Bruttó ár 6 160 Ft
00Y2465
0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)
Nettó ár 16 167 Ft
Bruttó ár 20 532 Ft
00Y2459
0.6m SAS Cable (mSAS HD to mSAS)
Nettó ár 20 749 Ft
Bruttó ár 26 351 Ft
47C2487
1.2m, 10A/100-250V, 2 Short C13s to Short C14 Rack Power...
Nettó ár 12 358 Ft
Bruttó ár 15 695 Ft
47C2491
1.2m, 16A/100-250V, 2 Short C13s to Short C20 Rack Power...
Nettó ár 13 800 Ft
Bruttó ár 17 526 Ft
46W0980
1.2TB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 245 198 Ft
Bruttó ár 311 402 Ft
00Y2507
1.2TB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 205 053 Ft
Bruttó ár 260 417 Ft
00AR113
1.2TB 3.5in 10K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 205 053 Ft
Bruttó ár 260 417 Ft
90Y4377
IBM 1.2TB High IOPS MLC Mono Adapter
Nettó ár 4 793 517 Ft
Bruttó ár 6 087 767 Ft
1.25m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 34 814 Ft
Bruttó ár 44 214 Ft
1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable
Nettó ár 3 547 Ft
Bruttó ár 4 505 Ft
1.5m Mellanox QSFP Passive DAC Cable for IBM System x
Nettó ár 36 440 Ft
Bruttó ár 46 279 Ft
00Y2467
1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)
Nettó ár 30 177 Ft
Bruttó ár 38 325 Ft
00Y2461
1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS)
Nettó ár 30 177 Ft
Bruttó ár 38 325 Ft
00Y3043
1.0m C13 to C14 Jumper Cord, Rack Power Cable
Nettó ár 3 602 Ft
Bruttó ár 4 575 Ft
1.345m, 2X C13 to C14 Jumper Cord, Rack Power Cable
Nettó ár 6 273 Ft
Bruttó ár 7 966 Ft
1.5m IBM Passive DAC SFP+ Cable
Nettó ár 44 362 Ft
Bruttó ár 56 340 Ft
40K8785
1.5m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 5 118 Ft
Bruttó ár 6 500 Ft
44X4106
1.8in SSD drive bay
Nettó ár 72 451 Ft
Bruttó ár 92 013 Ft
00Y2493
10Gb iSCSI - FCoE 2 Port Host Interface Card
Nettó ár 425 461 Ft
Bruttó ár 540 335 Ft
SFP+ Transceiver 10Gbps SR
Nettó ár 193 736 Ft
Bruttó ár 246 044 Ft
46W2714
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660 v2 95W 2.2GHz/1866Hz...
Nettó ár 548 330 Ft
Bruttó ár 696 379 Ft
46W4216
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660 v2 95W 2.2GHz/...
Nettó ár 519 501 Ft
Bruttó ár 659 766 Ft
46W4219
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670 v2 115W 2.5GHz/...
Nettó ár 587 402 Ft
Bruttó ár 746 001 Ft
46W2715
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670 v2 115W 2.5GHz/...
Nettó ár 614 346 Ft
Bruttó ár 780 220 Ft
46W4220
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680 v2 115W 2.8GHz/...
Nettó ár 653 687 Ft
Bruttó ár 830 182 Ft
46W2716
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680 v2 115W 2.8GHz/...
Nettó ár 684 133 Ft
Bruttó ár 868 849 Ft
46W2717
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690 v2 130W 3.0GHz/...
Nettó ár 819 936 Ft
Bruttó ár 1 041 318 Ft
46W4297
Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690 v2 130W 3.0GHz/...
Nettó ár 782 751 Ft
Bruttó ár 994 094 Ft
10Gb Interposer Card for IBM BladeCenter HS23
Nettó ár 8 084 Ft
Bruttó ár 10 266 Ft
88Y6877
10GE Long Reach 1310nm 10km SFP+
Nettó ár 670 931 Ft
Bruttó ár 852 082 Ft
10m IBM QSFP+ MTP Optical cable
Nettó ár 32 066 Ft
Bruttó ár 40 723 Ft
40K8927
10m Blue Cat5e Cable
Nettó ár 9 160 Ft
Bruttó ár 11 633 Ft
10m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable for IBM...
Nettó ár 185 688 Ft
Bruttó ár 235 823 Ft
00AR092
10m OM3 Fiber Cable (LC)
Nettó ár 24 790 Ft
Bruttó ár 31 484 Ft
12 Port Activation
Nettó ár 994 271 Ft
Bruttó ár 1 262 724 Ft
46W2720
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2695 v2 115W 2.4GHz/...
Nettó ár 933 376 Ft
Bruttó ár 1 185 388 Ft
46W4223
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2695 v2 115W 2.4GHz/...
Nettó ár 890 802 Ft
Bruttó ár 1 131 319 Ft
46W2721
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697 v2 130W 2.7GHz/...
Nettó ár 1 046 545 Ft
Bruttó ár 1 329 112 Ft
46W4224
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697 v2 130W 2.7GHz/...
Nettó ár 998 581 Ft
Bruttó ár 1 268 198 Ft
23R7137
13.0 m LC/LC Fibre Cable
Nettó ár 29 747 Ft
Bruttó ár 37 779 Ft
49Y1896
146GB 2.5in 15K 6Gb SAS HDD
Nettó ár 89 727 Ft
Bruttó ár 113 953 Ft
00Y2497
146GB 2.5In 15K rpm 6Gb SAS HDD
Nettó ár 79 218 Ft
Bruttó ár 100 607 Ft
15m Mellanox Active IB FDR Optical Fiber Cable for IBM...
Nettó ár 197 412 Ft
Bruttó ár 250 713 Ft
16E Element Manager
Nettó ár 441 899 Ft
Bruttó ár 561 212 Ft
16E Open Trunking (FCP Support Only)
Nettó ár 431 119 Ft
Bruttó ár 547 521 Ft
16E SANtegrity Enhanced
Nettó ár 404 175 Ft
Bruttó ár 513 302 Ft

Oldalak